Svoje pripomienky a návrhy môžete posielať na adresu : hnilec@t-zones.sk