V tejto časti web stránky môžete uverejňovať informácie ohľadom dodržiavania čistoty a poriadku v obci, informácie a aktivačných prácach prípadne o dobrovoľníckych akciách.