Rybársky lístok - vydanie

Ako vybaví rybársky lístok (ďalej len RL) občan obce Hnilec:

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz 
    (Poznámka: pre občana SR  sa vydáva RL v mieste trvalého pobytu)

Poplatok podľa platnosti rybárskeho lístka:                        

  • na týždeň:        1,50 EUR
  • na mesiac:       3,00 EUR 
  • na rok:            7,00 EUR 
  • na tri roky:     17,00 EUR

Lehota vybavenia:

  • na počkanie

Oslobodenie od poplatku :

  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.