Rozhodnutie predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21.apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania.

Podľa rozhodnutia predsedu štatistiského úradu zo dňa 21.4.2021  bude prebiehať dosčítavanie obyvateľov v termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021. Občania, ktorí sa nesčítali počas samosčítania sú povinní sa sčítať v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania. Stretnutie na kontaktnom mieste je potrebné dohodnúť telefonicky.

Adresa kontaktného miesta: Obecný úrad Hnilec, Huta 77/6, 053 75

Tlf. kontakt: 0911 831 860, 053 44 93 291

Inštruktážne video k sčítaniu obyvateľov si môžete pozrieť na tomto linku: https://data.statistics.sk/sodb2021/instruktazne_video_sk_titulky.mp4

Tlačová správa k SODB 2021 - posun termínu asistovaného sčítania.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.

Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

Informácie k sčítaniu :