Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Hnilec.
Návrh rozpočtu obce Hnilec na roky 2022-2024.
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky - Martin Drajna.
Nízkouhlíková stratégia obce Hnilec - 2030.
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Krupko
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 28.09.2021.
Rozpočtové opatrenie č. 7/21 - návrh.
Verejná vyhláška - doručenie zásielky
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2021 až marec 2022
Oznámenie o doručení zásielky - Peter Krupko.