Späť

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030.

Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030."

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030.

 

Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho výpisy a odpisy na vlastné náklady na obecnom úrade v Hnilci v čase úradných hodín.