Späť

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente.

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030.

 

Do dokumentu Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 môžete nahliadnuť, robiť si z neho výpisy a odpisy na vlastné náklady na obecnom úrade v Hnilci v čase úradných hodín.