Späť

Verejná vyhláška.

 

  O b e c    H N I L E C , ul. Huta 77/6, 053 75     ___________________________________________________________________________

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Obec Hnilec oznamuje občanovi:

 

Peter Krupko, trvale bytom Hnilec,

 

že na Obec Hnilec mu bolo dňa 29.09.2021 doručené oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk na pobočke Slovenskej pošty v Hnilci, ktorej  odosielateľom je Dôvera zdr. Poisťovňa., a.s. Zásielku si môžete prevziať odo dňa 29.09.2021. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

 

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Hnilci v čase úradných hodín:

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

            Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hnilec po dobu 15 dní.

 

                                        podpísané

                                  

                              Ing. Otokár Jeremiaš

           starosta obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa 29.09.2021

Zvesené z úradnej tabule dňa: 18.10.2021