Späť

Vodíková stratégia Košického kraja

Vodíková stratégia Košického kraja 

Oznámenie o strategickom dokumente.

Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho výpisy a odpisy na vlastné náklady na obecnom úrade v Hnilci v čase úradných hodín.