Zápisnica o výsledku volieb do samosprávy obce Hnilec.

Výsledky volieb do orgánov Košického samsprávneho kraja.

E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obechnilec@gmail.com

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkych práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí.

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov.

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície.

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu.

Oznámenie o rozsahu funkcie starostu obce.

Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Vzory pre delegovanie do volebných komisií

Informácia k podávaniu kandidátnych listín

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov dňa 29.10.2022 - e- mailová adresa: Smelkova@hnilec.dcom.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hnilec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hnilci

V obci Hnilec bol utvorený jeden volebný okrsok.

Volebná miestnosť : Spoločenská sála obecného úradu na adrese: Huta 77/6, 053 75 Hnilec.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - volebný obvod č. 10, Spišská Nová Ves