01/2021 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnená dňa 20.01.2021/

 02/2021 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 05.02.2021/

 03/2021 - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 11.02..2021/

 04/2021 - Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 18.02.2021/

 05/2021 - Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 24.02.2021/

 06/2021 - Kúpna zmluva - predaj bágra/ zverejnená dňa 01.03.2021/

 07/2021 - Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 04.03.2021/

 08/2021 - Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 11.03.2021/

 09/2021 - Dodatok k zmluve o výpožičke / zverejnený dňa 16.03.2021/

 10/2021 - Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 17.03.2021/

 11/2021 - Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 24.03.2021/

 12/2021 - Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 31.03.2021/

 13/2021 - Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 24.02.2021/

 14/2021 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom 0534493291 / zverejnená dňa 14.04.2021/

 15/2021 - Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 14.04.2021/

 16/2021 - Dohoda o spádovej MŠ/ zverejnená dňa 14.04.2021/

 17/2021 - Zmluva o úvere / zverejnená dňa 14.05.2021/

 18/2021 - Kúpna zmluva - valcovaná oceľ / zverejnená dňa 13.05.2021/

 19/2021 - Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb / zverejnená dňa 17.05.2021/

 20/2021 - Dodatok č. 6 k Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie /zverejnená dňa 12.07.2021/

 21/2021 - Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia/zverejnená dňa 27.07.2021/

 22/2021 - Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o dielo :,, Vybudovanie krytého sedenia v areáli centra miestnych služieb v obci Hnilec:" /zverejnený  dňa 13.09.2021/

 23/2021 - Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o dielo :,, Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Hnilec." / zverejnený dňa 13.09.2021/

 24/2021 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA25 /zverejnená v CRZ dňa 16.09.2021/

 25/2021 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AB19 /zverejnená v CRZ dňa 16.09.2021/

 26/2021 - Zmluva o grantovom účte / zverejnené dňa 30.11.2021/

 27/2021 - Zmluva o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií a opravu lokálnych výtlkov v obci Hnilec / zverejnená dňa 03.12.2021 / 

 28/2021 - Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov / zverejnená dňa 09.12.2021 / 

 29/2021 - Kúpna zmluva na dodávku / zverejnená dňa 09.12.2021 / 

 30/2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK / zverejnená dňa 14.12.2021 / 

 31/2021 - Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie CVČ dotácie  / zverejnený dňa 29.12.2021 /