Zmluvy o nájme hrobových miest 2022.

 Zmluva o nájme hrobového miesta 01/2022 / zverejnená dňa 11.02.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 02/2022 / zverejnená dňa 07.03.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 03/2022 / zverejnená dňa 18.03.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 04/2022 / zverejnená dňa 18.05.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 05/2022 / zverejnená dňa 18.05.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 07/2022 / zverejnená dňa 13.07.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 08/2022 / zverejnená dňa 17.08.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 09/2022 / zverejnená dňa 22.08.2022/

 Zmluva o nájme hrobového miesta 10/2022 / zverejnená dňa 26.09.2022/

Zmluvy o nájme hrobových miest 2021

 01/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 10.02.2021/

 02/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 28.05..2021/

 03/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 21.05.2021/

 04/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.04 .2021/

 05/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 31.05 .2021/

 06/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 31.05 .2021/

 07/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 17.06 .2021/

 08/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.07.2021 /

 09/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 23.06 .2021/

 10/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / stornovaná/

 11/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 20.06.2021 /

 12/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa /

 13/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 23.06 .2021/

 14/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 23.06.2021/

 15/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.07.2021/

 16/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 28.06 .2021/

 17/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.07.2021/

 18/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.07.2021/

 19/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 02.08.2021/

 20/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 07.09.2021/

 21/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.09.2021/

 22/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 25.10.2021/

 23/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.10.2021/

 24/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.10.2021/

 25/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 04.11.2021/

 26/2021 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.11.2021/

Zmluvy o nájme hrobových miest 2020

 01/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.01.2020/

 02/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.04.2020/

 03/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.04.2020/

 04/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.05.2020/

 05/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa   14.05.2020 /

 06/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.05.2020/

 07/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.05.2020/

 08/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 26.05.2020/

 09/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.10.2020/

 10/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.06.2020/

 11/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.06.2020/

 12/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.08.2020 /

 13/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 24.08.2020 /

 14/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 24.08.2020 /

 15/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.11.2020/

 16/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.09.2020/

 17/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.10.2020/

 18/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.10.2020 /

 19/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.09.2020/

 20/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.10.2020 /

 21/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 8.10.2020/

 22/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.09.2021/

 23/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.10.2020/

 24/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.10.2020 /

 25/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.10.2020/

 26/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.10.2020/

 27/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 21.10.2020/

 28/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.102.2020/

 29/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.10.2020/

 30/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.10.2020/

 31/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.10.2020/

 32/2020 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 11.11.2020/